Sprostredkovateľská odmena: Všetko, čo o nej potrebujete vedieť


Na prvý pohľad sa môže zdať, že sprostredkovateľská odmena znamená jednoducho sumu, ktorú na obchode s Vašou nehnuteľnosťou zarobí realitná kancelária. V prípade serióznych maklérov to ale nemožno zhrnúť takto stručne. Na zrealizovanie obchodu vynakladajú nemalé náklady.


Na čo všetko je pri obchodovaní s nehnuteľnosťou použitá sprostredkovateľská odmena? Okrem konečného zisku makléra a režijných nákladov realitnej kancelárie možno výdavky na obchod rozdeliť na dva druhy. Marketingové a právne.


Marketing je nástroj, ktorý maklérovi umožní nájsť klienta tvoriaceho druhú stranu transakcie. Ako príklad uvedieme predaj. O Vašej nehnuteľnosti, ktorú máte záujem predať, sa musia ľudia najskôr dozvedieť. Na Slovensku sa denne dostanú do inzercie doslova stovky ponúk nehnuteľností. Vašu ponuku preto potrebujeme dostať na spoľahlivé a obľúbené inzertné portály. Práve také navštevuje najviac ľudí. V záplave ponúk potrebujeme zvýrazniť práve tú Vašu, aby upútala pozornosť čo najväčšieho počtu potenciálnych klientov. Takáto inzercia nie je lacná, je však najefektívnejšou cestou, ako získať nových záujemcov. Ktorýkoľvek z nich môže byť práve Vašim kupujúcim.


Druhou podstatnou skupinou nákladov vynaložených na obchod sú náklady právne. Tie zahŕňajú všetky poplatky a kolky potrebné na úradoch a katastri, overovanie pravosti podpisov na zmluvách a samotné právne služby. Zabezpečia predaj, kúpu alebo prenájom Vašej nehnuteľnosti v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky tak, aby všetko prebehlo hladko, rýchlo a najmä bez akéhokoľvek rizika.


Sprostredkovateľskú odmenu tvorí spravidla percentuálny podiel hodnoty obchodovanej nehnuteľnosti alebo fixná suma. Výška a forma odmeny je stanovená v obchodných podmienkach konkrétnej kancelárie. Vždy by ste mali byť vopred informovaní o jej výške a o všetkých zahrnutých službách. Ak ste si vybrali spoľahlivú realitnú kanceláriu, môžete si byť istí, že odmena bude použitá správne a za svoje peniaze dostanete tie najlepšie služby.